Subject:
Masayoshi Banno *Birth/Death *
Unknown

*Occupation/Title *

Background artist

Background Supervisor

Art Director

*Bio Summary

Early Life/Family

Education/Training:

Career Outline: Comments

On Style: Influences:

Personality:

Anecdotes:

Miscellaneous:

Filmography:
Six Art Director Films *
*Bio Hunter*
(Video) (1995)
*Salamander Basic Saga: Paola in Meditation*
(Video) (1988)
*Lily C.A.T.*
(Video) (1987)
*Barefoot Gen 2*

*Manga Nihonshi*
(TV Series) (23 episodes) (1983-1984)
- *Meiji ishin: Shin seifu no shuppatsu*
(1984)
- *J˘i kara t˘baku e: Satch˘ reng˘ to Sakamoto Ry˘ma*
(1984)
- *Kurofune kitaru: Ii Naosuke to ansei no taigoku*
(1984)
- *Edo-ch˘ hito bunka no kaika: Rangaku to kokugaku*
(1984)
- *Shin˘k˘sh˘: Mibun seido no kakuritsu to genroku bunka*
(1984)
- *Tokugawa Ieyasu no seiji: Edo bakufu no kiso katamaru*
(1984)
- *Sekigahara no kassen: Ieyasu to Ishida Mitsunari no taiketsu*
(1984)
- *Hideyoshi tsuini tenkawotoru: H˘kenseido no kakuritsu*
(1983
) - *Honn˘-ji no hen: Eiyű no saigo*
(1983)
- *Okehazama no tatakai: Oda Nobunaga to Kinoshita T˘kichir˘*
(1983)
- *Tepp˘ no denrai: Kirisuto-ky˘ to seiy˘ gijutsu*
(1983)
- *Tachiagaru minshű: Higashiyama bunka no kagayaki*
(1983)
- *Yuragu Muromachi bakufu: Sh˘ch˘ no doikki*
(1983)
- *Nanbokuch˘ no t˘itsu: Muromachi bakufu no kiso katamaru*
(1983)
- *Kenmu no shinsei: Godaigo tenn˘ no ris˘*
(1983)
- *M˘koshűrai: Kokunan to H˘j˘ jishű*
(1983)
- *Kamakura bakufu no seiritsu: Buke seiji to h˘ken seido*
(1983)
- *Genji no hata age: Minamoto no Yoritomo to t˘goku bushi*
(1983)
- *H˘gen, Heiji no ran: Kizoku to bushi no arasoi*
(1983)
- *Heij˘mon no ran: Tachiagaru chih˘ no g˘zoku*
(1983)
- *Fujiwara-shi no dokusai seiji: Sugawara no Michizane no onry˘*
(1983)
- *Kanmu tenn˘ to Heianky˘: Sakanoue no Tamuramaro no Ezo heitei*
(1983)
- *Ganjin waj˘ no rainichi: Kent˘shi to Chűgoku bunka*
(1983)
*Robby the Rascal*
(TV Series) (1982)
* Animation Department 13 Credits *
*PokÚmon Heroes*
(background artist) (2002)
*Cardcaptor Sakura: The Sealed Card*
(background artist: Madhouse) (2000)
*Vampire Hunter D: Bloodlust*
(background artist) (2000)
*Perfect Blue*
(background artist) (1997)
*Aladdin* (TV Series) (background artist - 1 episode) (1994)
- *Getting the Bugs Out*
(1994) ... (background artist: Japan)
*The Return of Jafar*
(Video) (background artist: Japan) (1994)
*Bonkers* (TV Series) (background supervisor - 4 episodes) (1993)
- *Do Toons Dream of Animated Sheep?*
(1993) ... (background supervisor: Japan)
- *Never Cry Pig*
(1993) ... (background supervisor: Japan)
- *Calling All Cars*
(1993) ... (background supervisor: Japan)
- *Trains, Toons, and Toon Trains*
(1993) ... (background supervisor: Japan)
*The Little Mermaid*
(TV Series) (background supervisor - 3 episodes) (1992-1993)
- *Calliope Dreams*
(1993) ... (background supervisor: Japan)
- *Beached*
(1992) ... (background supervisor: Japan)
- *Whale of a Tale*
(1992) ... (background supervisor: Japan)
*Darkwing Duck*
(TV Series) (background artist - 6 episodes) (1991-1992)
- *Stressed to Kill*
(1992) ... (background artist: Japan)
- *Planet of the Capes*
(1991) ... (background artist: Japan)
- *Life, the Negaverse and Everything*
(1991) ... (background artist: Japan)
- *Toys Czar Us*
(1991) ... (background artist: Japan)
- *Duck Blind* (1991) ... (background artist: Japan)
- *Darkly Dawns the Duck: Part 2*
(1991) ...
(background artist: Japan)
*Show less*
*New Adventures of Kimba the White Lion*
(TV Series) (background artist) (1989)
*Neo Tokyo*
(background artist - segment "Labyrinth*labyrinthos") (1987)
*Bobţ ni kubittake*
(Short) (background artist) (1985)
*Heidi: A Girl of the Alps*
(TV Series) (background artist - 1 episode) (1974)
- *Arumu no yama e* (1974) ... (background artist)
* Staff In Work: *
*Animal Crossing (movie)*
: Background Art (Studio Jack) 2006
*Barefoot Gen 2 (movie)*
: Art Director 1986
*BioHunter (OAV)* :
Art Director 1955
*Birdy the Mighty (OAV)*
: Background Art
(ep 4) 1996
*Bobby's Girl (movie)*
: Background Art
1985
*Cardcaptor Sakura Movie 2: The Sealed Card*
: Background Art
2000
*Cybot Robotchi (TV)*
: Art Director 1982
*Green Green (TV)*
: Background Art (Studio Jack; ep 6) 2003
*Initial D: Extra Stage 2: Tabidachi no Green (OAV)*
: Art Director
2008
*Initial D: Fourth Stage (TV)*
: Art Director 2004
*Kino's Journey (TV)*
: Art Director
2003
*Labyrinth (movie)*
: Background Art 1986
*Lily C.A.T. (OAV)*
: Art Director 1987
*(The) New Adventures of Kimba The White Lion (TV 1989)*
: Background Art
1989
*Perfect Blue (movie)*
: Background Art
1997
*Pokemon Heroes - Latias & Latios (movie)*
: Background Art
2002
*Vampire Hunter D: Bloodlust (movie)*
: Background Art 2000
*X (TV)* :
Background Art (Studio Jack; ep 5) 2001

* Honors:

Related Links: *
*http://film.nu/personer/masayoshi-banno/1292822.film*

*http://www.imdb.com/title/tt0107952/*

*http://www.imdb.com/name/nm0052417/?ref_=ttfc_fc_cr144*
*http://www.imdb.com/name/nm0052417/?ref_=ttfc_fc_cr144#art_director*

*http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/people.php?id=12274*

*http://myanimelist.net/people/38484/Masayoshi_Banno*

* Bibliographic References:

Contributors To This Listing:
Alfredo Alfaro

Animators Hall of Fame